� Aanpak home
� Analyse
� Ontwerp
� Realisatie
� Operationalisering, alliantie management en coaching
� Ontwikkeling
� Probleem oplossing

Ontwerp

In de ontwerpfase worden de eerste marktverkenningen met de klant gedaan, alsmede de scenarioselectie gedaan en de businesscases gemaakt.

Aan de hand van de door de klant geselecteerde scenarios wordt vervolgens een blauwdruk gemaakt voor de beoogde business allianties.
© Com Moveo BV 2007 | admin