� Aanpak home
� Analyse
� Ontwerp
� Realisatie
� Operationalisering, alliantie management en coaching
� Ontwikkeling
� Probleem oplossing

Realisatie

In de fase van realisatie wordt inhoud gegeven aan de business alliantie, zoals het vaststellen van de organisatorische, bestuurlijke en juridische kaders, de allocatie van mensen en middelen, de selectie van de partner(s) en het definiren van concrete doelstellingen en meetinstrumenten.

Verschillen in visie, doelstellingen en cultuur moeten worden overwonnen. Procesmanagement speelt hier een belangrijke rol. De deelnemers in de alliantie worden begeleid om de kans van slagen te vergroten. Daarbij staat het overbruggen van verschillende belangen en het creren van een basis waarin alle deelnemers zich kunnen herkennen centraal.
© Com Moveo BV 2007 | admin