� Aanpak home
� Analyse
� Ontwerp
� Realisatie
� Operationalisering, alliantie management en coaching
� Ontwikkeling
� Probleem oplossing

Operationalisering, alliantie management en coaching

Als bindende factor richten wij ons nu op het managen en coachen van de alliantie. Vanuit het centrum van de alliantie dragen wij zorg voor evenwicht in de belangen van de afzonderlijke organisaties. Er wordt voortdurend samen met de partners gekeken of bijstelling van de doelstellingen nodig is op basis van marktontwikkelingen of ontwikkelingen bij de deelnemers.
© Com Moveo BV 2007 | admin