� Aanpak home
� Analyse
� Ontwerp
� Realisatie
� Operationalisering, alliantie management en coaching
� Ontwikkeling
� Probleem oplossing

Ontwikkeling

Een strategische alliantie ontwikkelt zich in de loop der tijd. Economische, technologische en marktontwikkelingen hebben invloed op de wenselijkheid, samenstelling en het succes van strategische allianties. Daarom moet van tijd tot tijd het bestaansrecht worden heroverwogen op basis van markt en concurrentie analyses.

De flexibiliteit waarmee op veranderende marktomstandigheden kan worden gereageerd, bepaalt namelijk de kracht van een alliantie.
© Com Moveo BV 2007 | admin