� Aanpak home
� Analyse
� Ontwerp
� Realisatie
� Operationalisering, alliantie management en coaching
� Ontwikkeling
� Probleem oplossing

Probleem oplossing

De vaak aanzienlijke investeringen die in een alliantie zijn gedaan (tijd, energie, geld) rechtvaardigen een professionele aanpak van problemen.

In onze rol als mediator doen wij onderzoek naar de oorzaken. Op basis van de uitkomsten hiervan worden scenarios uitgewerkt en een reddingsplan opgesteld. In de oplossingen spelen de belangen van zowel de alliantie als de individuele deelnemers een grote rol.

Indien nodig nemen wij het initiatief in de uitvoering van acties en het ondersteunen van de betrokken medewerkers.
© Com Moveo BV 2007 | admin