� Samenwerken gaat niet vanzelf

� Connectivity

� Begin bij jezelf

Begin bij jezelf

Om te kunnen samenwerken met andere bedrijven moet er voldoende basis zijn binnen het eigen bedrijf. Daarom testen wij eerst of aan de minimale eisen wordt voldaan met onze alliantie rendement scan.

Is dit nog niet het geval, dan wordt eerst aan de interne organisatie gewerkt, alvorens naar buiten te kijken. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Foto door Nick Benjaminsz
© Com Moveo BV 2007 | admin