� Samenwerken gaat niet vanzelf

� Connectivity

� Begin bij jezelf

Connectivity

De kerncompetentie van succesvolle allianties is de wil en de mogelijkheid om te geven en te delen, in plaats van alleen te nemen.

Niet het opstellen van het contract of het schrijven van het businessplan, maar het overbruggen van verschillen is doorslaggevend voor het succes van strategische samenwerking.

Hierbij is heldere communicatie tussen de partners en de bereidheid om verschillen in wensen, doelstellingen, cultuur en mensen te overbruggen om een win-win situatie voor alle deelnemers te bereiken van het grootste belang.
© Com Moveo BV 2007 | admin